Bijna-doodervaringen

Vandaag de dag worden heel veel mensen teruggehaald uit (of voor) de dood. Waar mensen vroeger aan hun aandoeningen stierven, worden ze vandaag vaak gereanimeerd. Meestal zijn mensen dan al enkele minuten dood geweest; sommigen zelfs wel een half uur of meer. Hun hart, ademhaling en hersenactiviteit waren al gestopt en zonder de moderne middelen waren ze zeker niet teruggekomen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zeker 20% van de mensen die gereanimeerd worden iets heeft ervaren dat uitstijgt boven dat wat wij normaal met onze lichamelijke zintuigen kunnen waarnemen. We noemen dit een 'bijna dood-ervaring' of BDE. Vroeger was het taboe om erover te praten maar sinds de opkomst van het internet staan steeds meer mensen open voor dit onderwerp. Veel mensen die een dergelijke ervaring hadden, durven hun verhaal nu te delen. We kunnen honderden getuigenissen op YouTube vinden (zoek naar 'bijna dood ervaring', NDE of 'near death experience') Of bezoek deze websites van organisaties die wereldwijd onderzoek naar bijna dood-ervaringen verrichten:
- Near Death Experience Research Foundation, met ruim drieduizend getuigenissen.
- International Association for Near-Death Studies.

Na honderden van deze getuigenissen te hebben gehoord en gelezen, ben ik tot de volgende conclusies gekomen:


De meeste mensen die een BDE hebben gehad, vergeten dat hun hele leven niet meer en beschrijven de ervaring als overweldigender en echter dan wat we hier op aarde kunnen ervaren. Het maakt ze vaak weer emotioneel als ze er over vertellen en het beïnvloedt de rest van hun leven op een zeer diep niveau. Men is naderhand over het algemeen meer liefdevol en gevoeliger voor het leed van anderen.
De ervaring zelf is heel anders dan een droom, hoe intens een droom ook kan zijn. Ik kan na het lezen en horen van al die getuigenissen met zekerheid zeggen dat deze ervaringen geen dromen of hallucinaties zijn geweest, maar dingen die deze mensen echt meegemaakt hebben. Vooral de filmpjes op YouTube helpen bij het onderzoek, omdat je dan ook de lichaamstaal van de mensen kunt lezen.

Er zijn soms verifieerbare elementen in de ervaring aanwezig.
Zo wordt gerapporteerd dat men iemand gezien heeft waarvan men niet wist dat die dood was of zelfs bestond, zoals een jongen die zijn eerder overleden zusje zag, waarover nooit verteld was of iemand die een kind uit een kortstondige buitenechtelijke relatie ontmoette, die alweer overleden was. Soms wordt informatie gedeeld die alleen de overleden persoon kon geven en die later geverifieerd kon worden. Tevens worden de ontmoetingen zeer nauwkeurig beschreven, is de ervaring zeer intens, worden de mensen die zij ontmoeten gezien als jonger en vitaler en worden ze direct herkend, ondanks die eigenschappen. In een droom zouden de familieleden en kennissen vaker gezien worden zoals ze het in het geheugen zitten, oud en/of ziek. De overleden mensen worden lichtend, meestal verjongd (ouder waar het overleden kinderen betreft), verheven en verheerlijkt gezien, helemaal niet wat men verwacht had.
Tevens worden objecten en situaties buiten het lichaam gerapporteerd die de persoon vanuit zijn lichaam niet gezien of meegemaakt kon hebben, simpelweg omdat ze buiten bewustzijn waren. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij de BDE-er dingen 'gezien' heeft die plaatsvonden tijdens de hartstilstand en de inactiviteit van de hersenen. Specifieke handelingen van doctoren die ze niet hadden kunnen zien of kennen, voorwerpen, gebeurtenissen, ook van mensen buiten de operatiekamer en op andere locaties. Een geval waarbij een arts met de ellebogen dingen aanwees, om besmetting van de handen te voorkomen, werd door de BDE-er naverteld als 'flapperen als een vogel'. Iemand die op de operatietafel 'overleden' was, zag haar oom die in de aangrenzende gang een snoepreep uit een machine haalde. Dit viel bij navraag samen met het tijdstip van de hartstilstand. Een ander zag een schoen op een richel buiten de operatiekamer. Dit werd later bevestigd. Een vrouw die blind was vanaf haar geboorte zag tijdens haar BDE dingen met haar geestelijke ogen, die ze later kon omschrijven en die vervolgens bevestigd werden door de betrokkenen. Velen zien de omstanders en hulpverleners in actie en kunnen dat later tot in detail beschrijven (bijvoorbeeld de reanimatie). Zelfs dingen die gezegd zijn, ook buiten de ruimte, (en in een aantal gevallen zelfs gedachten,) kunnen worden herhaald en geverifieerd.

Communicatie met wezens in de geestelijke wereld vindt plaats via gedachten. Dat gaat bliksemsnel, is niet-sequentieel en men ervaart alles in 'het nu', alsof alles tegelijkertijd gebeurt. Een aardse tijd van een kwartier wordt als uren ervaren, soms dagen. Het opmerkelijke is dat de gebeurtenissen in die tijd exact herinnerd kunnen worden en ervaren zijn alsof die tijd daadwerkelijk verstreken is. De enige conclusie die je daaruit kunt trekken is dat tijd 'daar' anders verloopt. Men heeft vaak moeite om de gebeurtenissen in de juiste volgorde te vertellen. De veronderstelde overeenkomst tussen droomtoestanden of hallucinaties en een BDE wordt door mensen die beide ervaringen kennen stelselmatig afgewezen. Dromen en hallucinaties zijn warrig, wazig en bevatten veel meer absurde elementen. Tijdens de BDE is men helder, de ervaring bevat herkenbare elementen (zij het op een veel 'hoger niveau' dan hier op aarde) en men kan het zich goed en levendig herinneren.

Er is wel geprobeerd de ervaringen te simuleren door een elektrische stimulans toe te dienen aan de hersenen. Dit laat mensen soms een tunnel met licht zien en kan een gevoel geven buiten het lichaam te treden, maar de werkelijke BDE lijkt daar in de verste verten niet op. Dit wordt wederom bevestigd door mensen die beiden hebben meegemaakt. Ook het gebruik van drugs en de BDE is vergeleken door mensen die het allebei hebben ervaren en zij kunnen met absolute zekerheid zeggen dat de BDE heel anders was dan de hallucinaties die ze bij hun drugsgebruik kregen.
Er zijn ook mensen die een buitenlichamelijke ervaring hebben gehad zonder 'dood' te gaan. Ter vergelijking: de nieuwtestamentische schrijvers Johannes en Paulus werden ook opgetrokken in de geestelijke wereld en we hebben geen duidelijke aanwijzing dat ze op dat moment dood waren. Vaak wordt dit gerekend tot de categorie 'visioenen'.

Velen hebben de ervaring in een hemelse omgeving te komen. Daarbij kunnen we bij een aantal gevallen zeker zijn dat ze niet vóór het overlijden (in de doodsstrijd vóór de hartstilstand bijvoorbeeld) in een soort droomstaat werden ervaren, omdat men ze altijd rapporteert als dingen die na de uittreding gebeurden, wanneer artsen hebben geconstateerd dat het lichaam daadwerkelijk niet meer functioneert. Na het zien van de omstandigheden rondom hun lichaam komt men in een tunnel, gaat de overledene richting een licht, wordt meegenomen, stijgt op, verlaat de aarde, of is ineens in een andere omgeving, meestal een plaats die veel mooier en intenser is dan we met onze normale zintuigen kunnen ervaren. Daarbij ervaart men weer terug te komen op het moment dat er nog aan ze gewerkt wordt. Men wordt bewust van de hartmassage, de defibrilator-schok, en dergelijke. Soms worden ook die acties eerst van buitenaf waargenomen voordat men weer 'in het lichaam schiet'. Dus dit plaatst de ervaring zelf tussen de lichamelijke ervaringen van doodgaan en weer tot leven komen.

Bijna dood-ervaringen beginnen bij veel mensen verschillend. Soms zijn ze heel persoonlijk:

- Sommigen ervaren duisternis, maar die wordt door de meesten niet als bedreigend gezien; anderen ervaren een een grote leegte met intense rust, verlost van alle pijn.
- Waar men is wordt door velen een liefdevolle aanwezigheid gevoeld, enkelen ervaren ook wel een duistere of kwaadaardige aanwezigheid.
- Soms is men plotseling in bepaalde omgeving met herkenbare dingen (natuur, huis, hal, stad, kamer, tempel, galerij, graslandschap, etc.) of men heeft de bekende 'tunnelervaring' met steeds helder wordend licht.
- Het niet meer verbonden voelen met het lichaam, soms eerst niet beseffen dat het lichaam verlaten is.
- Het lichaam van buiten zien, omstandigheden of personen waarnemen, gebeurtenissen registreren die later bevestigd kunnen worden. Ook dingen die buiten het bereik van de natuurlijke zintuigen vallen.
- Vaak hoort men wat gezegd wordt, maar ook wat gedacht wordt door wachtende familieleden en vrienden.
- Het zien is vaak in alle richtingen tegelijk, als een panoramafoto.
- Iemand kan het gevoel hebben op te stijgen, de ruimte in vliegen of door een deur te gaan.

Wanneer men 'aan de andere kant' is, zijn er veel overeenkomsten te melden:

- Het licht dat men ziet wordt als extreem helder ervaren en natuurlijke ogen zouden erdoor verblind worden. De 'geestelijke ogen' hebben er echter geen enkele moeite mee.
- Absolute perfectie, rust, vrijheid en vrede ervaren; geen pijn meer.
- Het gevoel deel te worden van de liefde en het licht of het zelfs puur licht en liefde te zijn. Eenheid voelen met alles wat leeft en God zelf.
- Een enorme uitbreiding van begripsvermogen, alles kunnen overzien en begrijpen, antwoorden op levensvragen, alles is wiskundig perfect, alles wordt in elkaar gereflecteerd. Dingen zien zoals ze werkelijk zijn.
- Men is vaak niet in staat om te beschrijven wat waargenomen is, want wat men daar ervaart overstijgt het vermogen van de aardse zintuigen. Alles heeft een ongeëvenaarde schoonheid. Dit komt sterk overeen met wat Paulus beschreef in 2 Korinthiërs 12. Ook hij kon niet onder woorden brengen wat hij had gezien.
- De belevenis wordt als 'echter dan echt' en bewustzijn acuter dan in het aardse lichaam ervaren. Het is niet te vergelijken met ervaringen die opgedaan worden bij gebruik van drugs of bij zuurstoftekort, hallucinaties, en dergelijke. Verdovingen, anesthesie en zelfs de hersendood hebben geen invloed op de ervaring.
- Ontmoeten van bekenden, familie, vrienden. Ook mensen die men nog niet kende of waarvan men niet wist dat ze overleden waren. Dit kan later worden bevestigd. Het zien van iemand die op hetzelfde moment (elders) overleed, een doodgeboren kind, een buitenechtelijk kind, een onbekend familielid of voorouders die men nooit gekend heeft, maar op één of andere manier wel herkent.
- Communicatie is telepathisch, dus gedachten worden één op één overgebracht. Dingen uitspreken kan, maar hoeft niet.
- Ontmoeting met een wijs, liefdevol persoon, vaak geïdentificeerd als Jezus, God of een engel, monnik, geestelijke gids, hoger wezen, verheven meester, of iets dergelijks. Altijd zonder oordeel, vergevend en erg begripvol. Een enkeling heeft een hel-achtige ervaring, maar deze is dan meer informatief, in de zin dat dit een optie is als men verkiest om een liefdeloos, egoïstisch en kwaadaardig persoon te zijn. Op het moment dat de persoon kiest om daar niet te zijn, wordt hij/zij meegenomen naar het licht.
- Een veel voorkomend element is de beschouwing of herbeleving van het tot dan toe geleefde leven. Dit is nooit veroordelend, maar wordt volgens de 'begeleider' getoond om van te leren. Daarbij wordt ook vaak gevoeld wat anderen voelden bij die ervaringen. Empatie is na de ervaring vaak sterk verhoogd.
- Een boodschap meekrijgen als: "je moet terug", "je hebt nog een taak en een doel op aarde" of "vertel wat je gezien en gehoord hebt". (Sommige dingen mogen niet verteld worden en sommige dingen kunnen niet herinnerd worden). Sommigen krijgen de keuze om terug te gaan en anderen worden zonder pardon teruggestuurd, soms gewelddadig, waarna men zich pijnlijk bewust wordt van het aardse lichaam. Vaak is er een punt waarop gezegd wordt: als je nu verder gaat kun je niet meer terug.
- De meesten willen niet terug naar het lichaam en het aardse leven. Een toegevoegde boodschap is dan meestal: zelfdoding is geen optie! Sommigen worden naderhand depressief en krijgen relatieproblemen, omdat ze zo veranderd zijn dat ze niet meer met hun huidige partner overweg kunnen, of niet meer begrepen of geaccepteerd worden. De ervaring na zelfdoding is wel vaak hel-achtig, maar niet altijd.
- Terugkomen met bepaalde 'gaven' of bijzondere verschijnselen. Het weten van dingen zonder dat het verteld is, zien van gedachten, elektrische apparaten die op hen reageren of zelfs kapot gaan, mensen kunnen genezen door hun aanraking, verhoogde empathie, zien van aura's en kunnen communiceren met overleden personen of engelen.
- De gebeurtenissen in de BDE blijven altijd vers in de herinnering, alsof ze enkele minuten geleden gebeurd zijn.
- De drang om iets voor de naaste te doen, zinloze bezigheden te stoppen en meer weg te geven in plaats van te verzamelen.
- Totaal niet meer bang zijn voor de dood (al kijkt men vaak niet uit naar het doodgaan op zich, tenzij men dat als prettig ervaren heeft, wat soms ook voorkomt). Doodgaan is voor de meeste mensen niet leuk maar de dood zelf is voor de BDE-er iets onbeschrijfelijk moois.
- Naderhand wordt de ervaring als een zegen ervaren, omdat het gevoel van onvoorwaardelijke liefde blijft hangen. De keerzijde van de medaille is wel dat het veel moeilijker is geworden om onrecht en liefdeloosheid te verdragen.
- Ongeacht wat men voorheen dacht of meende te zijn (atheïst, agnost, gelovig van welke denominatie dan ook), men is naderhand altijd meer geestelijk georiënteerd en ziet de liefde als de belangrijkste eigenschap van de mens die nagestreefd moet worden. Religies en denominaties hebben geen betekenis meer, men heeft een persoonlijke relatie met de Schepper / het Licht / de Geest / de Bron van Liefde.

Dat mensen in hun BDE totaal geen oordeel ervaren en nagenoeg allemaal volledige acceptatie en liefde ervaren, bevestigt voor mij wat ik meen te mogen concluderen uit de Bijbel dat 'het koninkrijk van God' geestelijk en universeel is. God heeft afgerekend met religie en staat liefdevol, zonder oordeel en met open armen klaar voor iedereen die het tijdelijke met het eeuwige verwisselt. Mensen die wel een enge of negatieve ervaring hebben, blijken als nog de keuze te hebben om naar het licht te gaan. Een hoopvolle gedachte.