Wat

Kwam

Jezus

Doen?


Zo Vader zo Zoon

1. Inleiding

2. Begrijpend lezen, vier aandachtspunten

3. Vier methoden om teksten te lezen

4. Consistent Bijbellezen – het totaalplaatje

5. Tijdsindicaties en context

6. Doelgroep – 'wij' toen is niet wij nu

7. Bewoordingen – tijd en eeuwigheid

8. De oorspronkelijke taal – opname en opstanding

9. De openbaring

10. Wanneer is Openbaring geschreven?

11. Het einde van de wereld

12. Het einde van de tijd

13. De wederkomst

14. Het oordeel

15. Het verbond dat voorbij ging

16. Een nieuw verbond

17. Het ware Israël

18. Een nieuwe tempel

19. Daniël en de berg

20. Daniël en de opstanding van de doden

21. Daniël en de zeventig zevens

22. Daniël en het einde

23. Satan en engelen

24. Gelijkenissen en het Koninkrijk

25. De aansprakelijkheid van de leiders

26. Onverschilligheid

27. De terugkeer van de Koning

28. De maat is een keer vol

29. Hemel en aarde

30. Alles wordt nieuw (het vrederijk)

31. Offers en rituelen

32. De bruid en de hoer

33. Duizend

34. Voltooid tegenwoordige tijd?

35. De feesten van Israël

36. Bronvermelding