1. Inleiding

Wat kwam Jezus doen? Dat is duidelijk, zullen velen zeggen. Hij kwam om Zijn leven te geven. Hij kwam om te onderwijzen wat ware liefde, vrede en geluk is. Hij kwam om te genezen, te redden en te bevrijden. En Hij bevestigde Zijn autoriteit door genezingen, wonderen en tekenen. Wat velen echter niet direct zullen noemen is dat Jezus ook zei dat Hij zou komen om het zwaard te brengen en verdeeldheid en vuur! Deze boodschap verbond Hij met profetieën over de zogenoemde 'eindtijd'. Eigenlijk vreemd dat daar zo weinig bij stilgestaan wordt, want dit vormde een belangrijk deel van Zijn onderwijs. In dit boek wordt deze 'eindtijd' en het bijbehorende oordeel nader bekeken en het zal je verbazen waar een eerlijk en diepgaand onderzoek toe kan leiden.

Veel dingen die Jezus zei, met name over die eindtijd, waren altijd een groot mysterie voor mij. Dat kwam omdat elke uitlegger er een eigen draai aan gaf. Sommigen spraken zichzelf en elkaar tegen, maar elk van hen zei wel geleid te worden door de Heilige Geest. Ik geloof dat we wijsheid en inzicht nodig hebben, maar toch hebben we daarnaast ook ons gezond verstand nodig. Eén van de vragen die bij het onderzoeken van de Bijbel in mij opkwam was: Als dat Koninkrijk een rijk van gerechtigheid en vrede moest worden, waarom sprak Jezus dan zo vaak over oordeel en ellende? Ik heb veel boeken gelezen en nog veel meer preken en verhandelingen over de Bijbelse 'eindtijd' gehoord maar dat riep alleen maar vragen op.

Het onderwerp, ook wel eschatologie genoemd (de leer van de laatste dingen), bleef jaren op de plank liggen, totdat ik genoeg kennis had van Bijbels Grieks en het belang ging ontdekken van de begrippen doelgroep en context: aan wie, waar, wanneer en waarom is het geschreven? Zo ontdekte ik dat de boeken en brieven in de Bijbel niet aan óns geschreven zijn, maar aan de Joden en de onder de volken verstrooide Israëlieten van de eerste eeuw. Jezus kwam namelijk naar eigen zeggen voor het herstel van Israël. Alles draait in de Bijbel om Israël, haar val, haar verlossing en haar herstel! De boodschap van Jezus is sterk geworteld in de profetieën van het Oude Testament (de Joodse 'Tenach'). Door de verbanden te zien werd het voor mij duidelijker dan ooit tevoren:

Na het bestuderen van deze onderwerpen veranderde mijn begrip van Jezus' komst, Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde totaal. Zelfs onderwerpen als verlossing, wedergeboorte en het hele begrip 'kerk' kregen een nieuwe betekenis. Soms moet je afstand nemen – net als een schilder die een paar stappen achteruit doet – om het onderdeel waar je al een tijd met je neus bovenop zit eens in een groter geheel te bekijken. En wat bleek? God is nog groter en genadiger dan ik dacht. En een juiste kijk op eschatologie heeft veel meer invloed op het totaalplaatje dan ik ooit had durven vermoeden.

Zoals ik op mijn website http://schepperenzoon.nl laat zien, is de betrouwbaarheid van de Bijbel, met name in het begin, goed aan te tonen. Na vele jaren van onderzoek, lezen, vertalen, vergelijken en luisteren naar sprekers, ging ik zien dat wat de Bijbel zegt over het einde ook klopt. Ik wil nu laten zien dat het één geheel is en dat we er geen dingen bij hoeven te verzinnen om het kloppend te maken. De Bijbel is betrouwbaar van A tot Z, van begin tot eind.

Ik ben blij dat een aantal mensen de moeite hebben genomen om het manuscript van dit boek te lezen. Bij deze heel veel dank aan mijn vrouw, Maria, die veel geduld en begrip heeft moeten opbrengen tijdens de totstandkoming van dit boek. Daarnaast ben ik ook Jeroen, Pieter, Hugo, Dick, Peter, Paul, Jan-Paul, Daniël, Thijs, Manon, Alfred en Henk Nico dankbaar voor al hun waardevolle op- en aanmerkingen.

Gods zegen en wijsheid bij het lezen!

André van Gelder

VOLGENDE >

NAAR INDEX

133