Voorwoord

Wat kwam Jezus doen op aarde? Om Zijn leven te geven, zodat mensen eeuwig leven zouden hebben? Om te onderwijzen wat ware liefde, vrede en geluk is? Om te genezen, te redden en te bevrijden met wonderen en tekenen? Ja, al die mooie dingen, en nog meer, maar Jezus zei ook dat Hij zou komen om het zwaard te brengen en verdeeldheid en vuur! Hij verbond dit met profetieën over de 'eindtijd'. Die vormden een belangrijk deel van Zijn onderwijs. Wat betekende dit voor Zijn toehoorders? Dit boek is voor ieder die deze 'eindtijd' en het bijbehorende oordeel eens in het licht van de geschiedenis wil bekijken.

Veel dingen die Jezus zei, met name over die eindtijd, waren altijd een groot mysterie voor mij. En daarbij gaf elke uitlegger er ook nog eens een eigen draai aan. Sommigen spraken zichzelf en elkaar tegen, maar elk van hen zei wel geleid te worden door de Heilige Geest. Ik geloof dat we wijsheid en inzicht nodig hebben en daar bid ik voor. Maar toch hebben we daarnaast ook ons gezond verstand nodig. Eén van de vragen die bij het onderzoeken van de Bijbel in mij opkwam was: Als dat Koninkrijk een rijk van gerechtigheid en vrede moest worden, waarom sprak Jezus dan zo vaak over oordeel en ellende? Ik heb veel boeken gelezen en nog veel meer preken en verhandelingen over de Bijbelse 'eindtijd' gehoord maar dat riep alleen maar vragen op.

Het onderwerp, ook wel eschatologie genoemd (de leer van de laatste dingen), bleef jaren op de plank liggen, totdat ik genoeg kennis had van Bijbels Grieks en het belang ging ontdekken van de begrippen doelgroep en context: aan wie, waar, wanneer en waarom is het geschreven? Zo ontdekte ik dat de boeken en brieven in de Bijbel niet in eerste instantie aan óns geschreven zijn, maar aan de Joden en de onder de volken verstrooide Israëlieten van de eerste eeuw. Jezus kwam namelijk naar eigen zeggen voor het herstel van Israël. Alles draait in de Bijbel om Israël, haar val, haar verlossing en haar herstel! De boodschap van Jezus is sterk geworteld in de profetieën van het Oude Testament (de Joodse 'Tenach'). Door de verbanden te zien ging het evangelie leven en werd het mooier voor mij dan ooit tevoren.

Na het bestuderen van deze onderwerpen veranderde mijn begrip van Jezus' komst, Zijn wederkomst en de vestiging van Zijn Koninkrijk op aarde totaal en alleen maar ten goede. God is groter en genadiger dan ik dacht.

Zoals ik op mijn website schepperenzoon.nl laat zien, is de betrouwbaarheid van de Bijbel, met name in het begin, goed aan te tonen. Na vele jaren van onderzoek, lezen, vertalen, vergelijken en luisteren naar sprekers, ging ik zien dat wat de Bijbel zegt over het einde ook klopt. Ik wil nu laten zien dat het één geheel is en dat we er geen dingen bij hoeven te verzinnen om het kloppend te maken. De Bijbel is betrouwbaar van A tot Z, van begin tot eind.

Ik ben blij dat een aantal mensen de moeite hebben genomen om het manuscript van dit boek te lezen. Bij deze heel veel dank aan mijn vrouw, Maria, die veel geduld en begrip heeft moeten opbrengen tijdens de totstandkoming van dit boek. Daarnaast ben ik ook Jeroen, Pieter, Hugo, Dick, Peter, Paul, Daniël, Thijs, Manon, Alfred en Henk Nico dankbaar voor al hun waardevolle op- en aanmerkingen.

Gods zegen en wijsheid bij het lezen!

André van Gelder

218