1. De Bijbel gaat niet over ons

Schokkende titel! Maar serieus, waar gaat de Bijbel eigenlijk over? Velen zullen zeggen: over God en over Jezus. God schiep de aarde en de mens. De mens viel in zonde en moest weer met God verzoend worden, maar kon dat zelf niet. Dus kwam Jezus om Zijn leven te geven, te onderwijzen wat ware liefde, vrede en geluk is, om te genezen, te redden en te bevrijden, met wonderen en tekenen. Wat meestal niet gezegd wordt is dat Jezus ook zei dat Hij zou komen om het zwaard te brengen en verdeeldheid en vuur! Deze boodschap verbond Hij met profetieën over de zogenoemde 'eindtijd'. Dit vormde zelfs een groot deel van Zijn onderwijs en je zult zien dat die 'eindtijd' het grote verschil maakt in hoe mensen vandaag de Bijbel interpreteren. Het gaat namelijk niet over ónze eindtijd, wat velen wel denken.

Eindtijd was altijd een groot mysterie voor mij. Dat kwam omdat elke uitlegger er een eigen draai aan gaf. Sommigen spraken zichzelf en elkaar tegen, maar elk van hen zei wel geleid te worden door de Heilige Geest. Ik vroeg me af: als dat Koninkrijk een rijk van gerechtigheid en vrede moest worden, waarom sprak Jezus dan zo vaak over oordeel, straf en ellende? En zo had ik nog wel meer vragen. Totdat ik ging kijken naar dingen als doelgroep en context: aan wie, waar, wanneer en waarom is het geschreven? Zo ontdekte ik dat de boeken en brieven in de Bijbel niet aan óns geschreven zijn, maar aan de Joden en de onder de volken verstrooide Israëlieten van de eerste eeuw. Jezus kwam namelijk naar eigen zeggen voor het herstel van Israël. Alles draait in de Bijbel om Israël, haar val en haar verlossing. De boodschap van Jezus is sterk geworteld in de profetieën van het Oude Testament (de Joodse 'Tenach'). Veel mensen zijn bang voor het 'einde van de tijd'. De 'wederkomst van Jezus op de wolken' is een begrip geworden in de christelijke wereld, met alle doemscenario's eromheen. De 'tekenen van de tijd', zoals oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, verkilling van de liefde en vermeerdering van kennis, worden aangehaald als bewijzen dat 'het einde' in onze tijd zou moeten plaatsvinden, maar dat bleek anders te zitten. Er zou volgens velen een 'opname van de gemeente' moeten gaan plaatsvinden, waarbij velen in grote vertwijfeling achterblijven. Een inspiratie voor fantasierijke films en boeken. Maar toen ik de Griekse tekst nader ging onderzoeken, zag ik andere dingen. Dan is er 'de opstanding der doden' die door velen wordt gezien als een toekomstige fysieke opstanding van alle overleden gelovigen, maar ook dat is niet zo duidelijk als het lijkt. Ik ontdekte dat personen als 'de antichrist', 'het beest' en de 'mens der wetteloosheid' geen angst hoeven in te boezemen, omdat dit allang verleden tijd is. En moet de hele wereld eerst worden bereikt met het evangelie en komt dan 'het einde' met vernietigend oordeel? Ik ontdekte dat de schrijvers van het Nieuwe Testament iets heel anders zeiden. Is het 'Nieuwe Jeruzalem' een letterlijke stad die zichtbaar neerdaalt uit de hemel? De teksten die daarover gaan lieten mij iets anders zien. Na het bestuderen van deze onderwerpen veranderde mijn begrip van Jezus' veronderstelde (weder)komst in onze tijd en de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde totaal. Zelfs onderwerpen als verlossing, wedergeboorte en het begrip 'kerk' in het algemeen, kregen een nieuwe betekenis. Soms moet je afstand nemen - net als een schilder die een paar stappen achteruit doet - om het onderdeel waar je al een tijd met je neus bovenop zit eens in een groter geheel te bekijken. En wat bleek? God is groter dan ik dacht. En een juiste kijk op de eindtijd heeft veel meer invloed op het totaalplaatje dan ik ooit had durven vermoeden.

Ik wil door een reeks artikelen op deze site laten zien dat we er geen dingen bij hoeven te verzinnen om het kloppend te maken. De Bijbel is niet moeilijk te begrijpen als je gewoon leest wat er staat. Al moet je daarvoor soms wel even in de bronteksten duiken, maar ook dat is in deze tijd niet moeilijk meer met alle tools die op het Internet beschikbaar zijn.

Ik hoop dat veel mensen er iets aan zullen hebben en bevrijd zullen worden van de dogmatiek, waar ook ik bijna 4 decennia onder gezeten heb.

André van Gelder

Terug naar index