Redenen

Ik geloof in een Schepper en dat Hij Zichzelf heeft laten kennen door Zijn Zoon Jezus de Gezalfde. Is het bestaan van God te bewijzen? Nee, niet met wetenschappelijke proeven. Maar God maakt per definitie geen onderdeel uit van de meetbare werkelijkheid.

Het is heel eenvoudig: Als er een God is, heeft Hij de materie waaruit wij bestaan gemaakt en moet daar daarom zelf 'buiten' staan. Hij moet 'onstoffelijk' zijn. Het bestaan van God kan alleen 'bewezen' worden door logisch denken, een persoonlijke overtuiging en het zelf ervaren. Daarvoor is in de eerste plaats onderzoek nodig en met deze site wil ik je daarbij helpen.

Stel de juiste vragen:

Hoe interpreteer ik wat ik zie? Wat is de beste verklaring voor wat ik zie? Zijn mijn uitgangspunten wel goed? Is 'intelligent ontwerp' (een Schepper) een goed alternatief voor 'algemene evolutie'? Stammen wij af van een geschapen mensenpaar (Adam en Eva), of zijn wij het resultaat van een reeks min of meer toevallige gebeurtenissen? Het is niet makkelijk om op alles een antwoord te krijgen bij dit onderwerp, maar je kunt wel proberen de juiste vragen te stellen. En in de zoektocht naar antwoorden krijg je een steeds beter totaalplaatje. Veel dichter bij een 'definitief antwoord' komen we niet in dit leven. Ik geloof in bewijs, maar bewijsstukken moeten worden geïnterpreteerd binnen een denkkader. Mijn overtuiging is dat schepping een geldig denkkader is. Ik weet dat er een proces van mutatie en natuurlijke selectie gaande is, maar ik zie dit in de context van een recent geschapen wereld, waarin eens perfect gemaakte wezens zich aanpassen aan een continu veranderende leefomgeving. Dit is mijn wereldbeeld en dat wil ik graag met je delen.

Hier volgen de redenen waarom ik geloof in een Schepper:

(Klik op de dikgedrukte tekst voor een uitgebreide verklaring.
 1. Ik vind het heel logisch om te geloven in een Schepper, al is het bestaan van de Schepper niet met wetenschappelijke proeven te bewijzen, maar dat komt omdat God niet materieel is en de schepping niet te herhalen is.
 2. Ik denk dat de feiten een Schepper, zoals Hij beschreven staat in de Bijbel, bevestigen (wat trouwens iets anders is dan wetenschappelijk bewijzen).
 3. Bijbel en wetenschap zijn heel goed te combineren.
 4. De Bijbel geeft een nauwkeurig verslag van de vroegste geschiedenis, zonder de vreemde en extreme invloeden die je in veel mythen ziet. De Bijbel blijft op de meeste plaatsen 'tastbaar' en begrijpelijk. De vreemde verhalen (zoals een pratend dier, wat een paar keer voorkomt) hebben toch vaak een logische verklaring (denk aan papegaaien of andere vogels die nu nog kunnen spreken). De Bijbel bevat no-nonsense geslachtsregisters en geschiedenis.
 5. De natuur is ondanks alle problemen die er nu zijn, toch nog zo mooi en het zit allemaal zo knap in elkaar. Ik kan me niet voorstellen dat of hoe al die prachtig samenwerkende organismen vanzelf ontstaan zijn. Er moet wel een intelligente Architect zijn.
 6. Dat alles helemaal vanzelf ontstaan zou zijn kan ik niet geloven, omdat niemand mij daar ooit een goede reden voor heeft kunnen geven. Mensen hebben redenen waarom ze in evolutie geloven. De antwoorden zullen je misschien wel verbazen.
 7. Dat de algemene evolutietheorie eigenlijk meer een filosofie is en dat deze niet kan verklaren hoe het daadwerkelijk gegaan is in het verleden. Het is meer een religie of een filosofie dan een goede wetenschappelijke theorie
 8. Als ik naar de aarde kijk en hoe snel alle processen verlopen, kan ik alleen maar de conclusie trekken dat de aarde geen miljarden jaren oud kan zijn, maar eerder duizenden. Daardoor is een 'recente' schepping, zoals deze beschreven staat in Genesis, de beste conclusie.
 9. Ik zie enorm veel bewijs voor een wereldwijde overstroming uit Genesis 6 en 7.
 10. Toen ik meer ging lezen over de Ark van Noach, kwam ik er achter dat dit een heel goede verklaring is voor de huidige verdeling van de dieren op aarde.
 11. Fossielen zijn intrigerend, maar ik zie ze niet als bewijs voor een 'algemene evolutie' van het leven. Ik ze zie als een bewijs dat het leven in een aantal afzonderlijke groepen geschapen is.
 12. Dino's komen voor in verslagen van mensen, zelfs in de Bijbel. Daarom geloof ik dat ze niet pre-historisch, maar tegelijk met de andere dieren geschapen zijn. Dinosauriërs zijn zelfs door mensen gezien.
 13. Verder onderzoek naar de logica achter 'algemene evolutie' (of beter gezegd: het spontaan beginnen van leven en het ontstaan van alle soorten uit één gemeenschappelijke voorouder) overtuigde mij er steeds meer van hoe onlogisch het is.
 14. Ik ontdekte dat de meeste kritiek die ik had op de Bijbel, geen stand hield. Ik geloof nu dat de Bijbelboeken als oudheidkundige documenten betrouwbaar zijn.
 15. De Bijbel bevat ook profetieën die uitgekomen zijn. Dit is voor mij bewijs voor een bovennatuurlijke inspiratiebron.
 16. Wetenschappelijke artikelen bevatten interpretaties. Ik zie dat veel van die artikelen er zonder pardon vanuit gaan dat alles vanzelf gegaan is. Dit gebeurt in bijna elk vakgebied van de wetenschap. Ik denk dat je uitgangspunten bij het interpreteren van de feiten doorslaggevend zijn voor je conclusies en dat schepping een beter uitgangspunt is.
 17. Ook de lastige vragen blijken vaak een verrassend eenvoudig antwoord te hebben.
 18. Er gebeuren nog steeds wonderen wanneer mensen bidden in de naam van Jezus. Kijk maar eens hier: Wings of Healing. Of lees de getuigenissen op deze site.
 19. Vanwege de goede argumenten in : deze video's
 20. Om wat Jezus zelf gezegd heeft, wie Hij was en wat Hij deed. Lees dit boekje online, waarin je kunt zien hoe accuraat de voorspellingen van Jezus waren.
 21. Omdat er enorm veel getuigenissen zijn van mensen die weer uit de dood teruggekomen zijn en 'de andere kant' gezien hebben.
 22. t/m ... Eigenlijk komen er steeds meer redenen bij, want er zijn nog veel meer mensen die onderzoek doen en waardevolle informatie verschaffen door middel van websites en boeken. Zij dragen nog bijna dagelijks bij aan de groei van mijn vertrouwen in de God van de Bijbel. Tot slot nog enkele korte gedachten.
De waarheid zelf is niet afhankelijk van wetenschappelijke bewijsvoering - iets is waar of niet - maar onze overtuiging wordt wel versterkt door feiten en ervaringen. Ik heb bijvoorbeeld geen bewijs meer nodig dat mijn geliefde van mij houdt. Ik heb genoeg reden om er op te vertrouwen dat het zo is. Het is 'waar'. Zo is het ook met mijn geloof in de Bijbel. Ik heb redenen genoeg gevonden om erop te vertrouwen dat wat erin geschreven staat ook waar is.

Mijn archief

Wetenschappelijke theorieën en modellen zijn gebaseerd op feiten. Die feiten worden echter vaak aangevuld met zaken die niet geobserveerd zijn. Het gaat dan om het filosofische denkkader waarbinnen men gelooft dat al het waarneembare ontstaan is. Uiteindelijk komt het neer op wat je gelooft: zijn we gemaakt door een Ontwerper, of is alles vanzelf ontstaan? Alle filosofieën over onze oorsprong zijn afgeleid van deze twee totaal verschillende uitgangspunten. welke van de twee is het juiste uitgangspunt? Wat is jouw wereldbeeld?...
Gedurende een aantal jaren heb ik voorbeelden verzameld waaruit blijkt dat de feiten in elk afzonderlijk vakgebied van de wetenschap wellicht beter verklaard kunnen worden vanuit een Bijbels denkkader. Of het nou gaat om biologie, microbiologie, natuurkunde of chemie; astronomie, geologie, archeologie of paleontologie; verdiepen we ons nu in biomimetica, antropologie, filosofie, of enig ander onderwerp; telkens weer zien we hoe de feiten zonder veel problemen passen binnen het verslag van de Bijbel. Vandaar mijn vertrouwen in deze verzameling oude geschriften.

En de berichtgeving gaat door met interessante artikelen op Logos.nl; of lees Weet magazine.